En liten satirisk animasjonsfilm om "news online"-

ANIMASJON/

"INFLU"

hml3-gul.png